Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

my-world-my-space
6455 ec09
Reposted fromchevre chevre viascorpix scorpix
my-world-my-space
3589 0e84
Reposted fromluksfer luksfer viascorpix scorpix
my-world-my-space
Trochę głupio byłoby zmarnować sobie życie, biorąc pod uwagę: "co powiedzą o tym ludzie."
Reposted frommyzone myzone viadreams-come-true dreams-come-true
my-world-my-space
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
my-world-my-space
9073 e49d 500
Reposted frompouler pouler viaweruskowa weruskowa
my-world-my-space
Musimy się nauczyć tracić. Musimy być świadomi tego, że bez względu na to, co zdobywamy, wcześniej czy później to tracimy.
— Albert Espinosa
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
0097 b7c8 500
Reposted frombrumous brumous viahereyes hereyes
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viamrdrunkteen mrdrunkteen
my-world-my-space
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viahereyes hereyes
my-world-my-space
Nie ma we mnie dawnych marzeń. Niczego nie planuję. Mało wymagam od innych. Właściwie to niczego nie oczekuję. Nie stawiam warunków. Zaczęłam rozumieć, że na niewiele rzeczy w życiu mam wpływ. Mogę być odpowiedzialna jedynie za siebie, nie za innych. Życie to labirynt wyborów. Czasami trzeba puścić wszystko wolno, nieważne jak bardzo jest nam tego żal i że kiedyś pokładaliśmy w tym nadzieję. Trzeba iść dalej. Mieć w sobie siłę żeby niepotrzebne emocje zostawić w przeszłości, a nie toczyć walkę z samym sobą. Chcę odetchnąć świeżym powietrzem i zakończyć to, co niepotrzebne. Jedynie tęsknota czasami rozrywa mi skórę. Ale to nie tęsknota za Tobą. Nie miej złudzeń. Ja tęsknię za sobą.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahereyes hereyes
my-world-my-space

Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.

— Emery Lord
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viahereyes hereyes
my-world-my-space
Bez­radność to naj­bar­dziej gorzka lek­cja życia. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viahereyes hereyes
my-world-my-space
Krążąc po autostradach pamięci,
myślę jak poskładać świat,
kiedy ten się rozpada na części
— W.E.N.A.
Reposted frommefir mefir viahereyes hereyes
my-world-my-space
chcę oprzytomnieć, a wracam do wspomnień
— Kartky
Reposted frommefir mefir viahereyes hereyes
my-world-my-space
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
my-world-my-space
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viakalesony-dziadka kalesony-dziadka

November 22 2017

my-world-my-space
Była w niej samotność, której większość ludzi nie widziała, ale jeśli spojrzysz, co kryje się za jej uśmiechem, zobaczysz, że czuje się zagubiona w morzu ludzi.
— Anne Kearney
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaweruskowa weruskowa
my-world-my-space
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
my-world-my-space
Reposted frombluuu bluuu viaCannonball Cannonball
my-world-my-space
6474 411a 500
Reposted fromLukrecja Lukrecja viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl