Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

my-world-my-space
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vialittlefool littlefool
my-world-my-space
(...) Wygodnie jest myśleć, że wciąż jest się do uratowania, nawet jak się już w to prawie nie wierzy.
— Julio Cortázar
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaawkwardx awkwardx
my-world-my-space
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze.
— Marek Hłasko, Robotnicy
Reposted frommirabelia mirabelia viawiks wiks
my-world-my-space
Ta cisza nie miała nic wspólnego ze spokojem.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaoversensitive oversensitive
my-world-my-space
Reposted fromlaluna laluna viakiks kiks
my-world-my-space
Od ilu ludzi trzeba się będzie jeszcze odzwyczajać?
— jaaak smutno
Reposted frommartrol martrol viaCannonball Cannonball

March 22 2017

my-world-my-space
Przyjaciel staje się fragmentem naszej biografii, jak data urodzenia, pierwsza szkoła czy imiona rodziców.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromitoweryou itoweryou viaweruskowa weruskowa
my-world-my-space
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja viayveee yveee
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaSkydelan Skydelan
my-world-my-space
Ludzie boją się zmian. A ja się właśnie boję, że nic się nie zmieni...
— nie chcę żeby tak już było zawsze.
Reposted fromdepresja depresja viaSkydelan Skydelan
my-world-my-space
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viaSkydelan Skydelan

March 16 2017

my-world-my-space
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viafallingsky fallingsky
my-world-my-space
 Ludzie bardzo często dowiadują się o czymś za późno.
— D. Terakowska
Reposted fromKaoru Kaoru viahereyes hereyes
my-world-my-space
-Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?
— Marcin Świetlicki
Reposted fromrol rol viahereyes hereyes
my-world-my-space
Chodzi o to, że spojrzeć na siebie uczciwie, nazwać swoje słabości i wady, i chcieć zmienić się na lepsze. Pracować na tym. To brzmi łatwo, ale jest bardzo trudne. A największej odwagi wymaga przyznanie się przed samym sobą do prawdy.
— B. Pawlikowska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viahereyes hereyes

March 12 2017

my-world-my-space
Ludzie boją się zmian. A ja się właśnie boję, że nic się nie zmieni...
Reposted fromdepresja depresja viaCannonball Cannonball
my-world-my-space
mimo wszystko, dziękuje że mogłam to przeżyć.
Reposted fromloveshack loveshack viaCannonball Cannonball
Czasami czuję się za bardzo skomplikowana dla samej siebie.
— Alkohol prochy i ja - Barbara Rosiek (via czarne-lustro)
my-world-my-space
Staram się. Naprawdę się staram. Ale to trudne, bo czasem wszystko wraca. Jedna rzecz czasem powoduje lawine. Niby nic się nie stało. Ale czasem pękam przez swój bagaż doświadczeń. Tak jak dziś. Aż mi wstyd.
— nie chcę taka być
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl