Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

my-world-my-space
Nigdy nie wie się, co poradzić z tym krzykiem, co odzywa się w nas samych.
— Czesław Miłosz
Reposted frombimbka bimbka viafallingsky fallingsky
my-world-my-space
ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— bardzo ciężko.
Reposted fromszauklau szauklau viaCannonball Cannonball
my-world-my-space
Najtrudniej jest wybaczyć samemu sobie.
— Antonia Michaelis – Baśniarz
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viaCannonball Cannonball
my-world-my-space
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
Reposted fromdreamadream dreamadream viaCannonball Cannonball
my-world-my-space
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viaCannonball Cannonball
my-world-my-space
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viamrdrunkteen mrdrunkteen
my-world-my-space
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
my-world-my-space
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaoversensitive oversensitive
my-world-my-space
my-world-my-space
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viaweruskowa weruskowa
my-world-my-space
I nieraz pozostaje Ci już tylko krzyk z gardła
— Quebonafide-Zorza
Reposted frompastelowe pastelowe viamefir mefir
my-world-my-space
Bo przywiązujesz uwagę do głupot. A nie przywiązuję uwagi do rzeczy.
— Quebonafide - C'est la Vie
Reposted frompastelowe pastelowe viamefir mefir
my-world-my-space
A potem zapominasz o wszystkich przemyśleniach
Bo w sumie na lepsze życie nie masz już ciśnienia.
— Atramentowe Noce Filipek x Foux
Reposted frompastelowe pastelowe viamefir mefir
0459 df54 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viafallingsky fallingsky
my-world-my-space

Say something


I'm giving up on you
— A Great Big World, Say Something
Reposted fromzoozia zoozia viafallingsky fallingsky

June 13 2017

my-world-my-space
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawkwardx awkwardx
my-world-my-space

Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     

— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele viawiks wiks

June 12 2017

my-world-my-space
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
my-world-my-space
Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało, a to, co miało nadejść, nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viawiks wiks
my-world-my-space
Pewne rzeczy nigdy nie umierają; one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają .
— Santa Montefiore
Reposted fromIriss Iriss viayourheartbeat yourheartbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl