Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

my-world-my-space
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viaSkydelan Skydelan

July 21 2017

my-world-my-space
Są wydarzenia w życiu człowieka, których się nigdy nie zapomni. 
— "Jesteś moją obsesją"

July 20 2017

my-world-my-space

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromonzuiver onzuiver viadusz dusz
my-world-my-space
Stało się to się stało, trzeba żyć dalej.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri viaSkydelan Skydelan
my-world-my-space
Są wydarzenia w życiu człowieka, których się nigdy nie zapomni. 
— "Jesteś moją obsesją"
my-world-my-space
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viaoversensitive oversensitive
my-world-my-space
-Co to jest samotność? -spytał mnie mój młodszy brat.
-Samotność to jest to, kiedy po całym dniu włączasz telefon i nie widzisz żadnej wiadomości. Po prostu nikt się Tobą nie interesuje.
— autor nieznany
my-world-my-space
To co najbardziej nas ogranicza to, nie brak chęci, możliwości czy pieniędzy, lecz brak pewności siebie.
— True
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams viaCannonball Cannonball
my-world-my-space
Przytul mnie.......
Reposted fromdarkanes darkanes viaCannonball Cannonball

July 18 2017

my-world-my-space
3132 ddab 500
Reposted fromyikes yikes viaPicki91 Picki91
my-world-my-space
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
my-world-my-space
Chciałabym Ci napisać, że tęsknię.  
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaKrowiPlacek KrowiPlacek
my-world-my-space
Uciekam przed sobą i przed samotnością
— Quebonafide - Paulo Coelho
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
my-world-my-space
7228 6e92 500
Reposted fromkociesprawy kociesprawy viaSkydelan Skydelan
my-world-my-space
2465 ecb8
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaSkydelan Skydelan
my-world-my-space
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— ,,Przemilczenia''-Sue Eckstein
Reposted fromaynis aynis viaSkydelan Skydelan
my-world-my-space
2426 d4e8 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawonderwall wonderwall
my-world-my-space
Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
— Janusz L. Wiśniewski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaCannonball Cannonball
my-world-my-space
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viawiks wiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl