Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2018

my-world-my-space
Reposted frommrs-cold mrs-cold viascorpix scorpix
my-world-my-space
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viayippie yippie
my-world-my-space
5562 5cbf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaCannonball Cannonball
my-world-my-space
Mój chujowy charakter nie pozwala mi na to, aby z kimś być
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
my-world-my-space
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viascorpix scorpix
my-world-my-space
6688 3752
Reposted fromhare hare viascorpix scorpix
my-world-my-space
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viascorpix scorpix
my-world-my-space
Jeżeli budujesz jakiekolwiek relacje z ludźmi, czy to przyjaźń, miłość, czy cokolwiek innego, nie ignoruj. Rozmowa nawet najtrudniejsza jest lepsza niż cisza, która nie wiadomo co znaczy. Czasami nie ważne jak cierpliwy potrafisz być, jeśli nie wiesz co się dzieje, to czujesz się niepewnie... Czasami brak słów jest gorszy niż najgorsze słowo.
Reposted fromnutt nutt viacytaty cytaty

May 29 2018

my-world-my-space
6065 1542
Reposted fromcountingme countingme viacytaty cytaty
3802 c93a 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viatimetobegin timetobegin
my-world-my-space
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...
my-world-my-space
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki.
Reposted fromnutt nutt viaweruskowa weruskowa
my-world-my-space
6710 55c1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viascorpix scorpix
my-world-my-space
7958 fa77
Reposted fromnutt nutt viascorpix scorpix
my-world-my-space
6339 f169 500
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy viascorpix scorpix
my-world-my-space
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viadobby dobby
my-world-my-space
9798 ddb2 500
Reposted fromisilme isilme viahereyes hereyes
my-world-my-space
(...) niewypowiedziane ma znaczenie. Gromadzi się i ma znaczenie.
— Katie Roiphe "Godzina zmierzchu"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaCannonball Cannonball
my-world-my-space

moja nieobecność chyba nie zrobiła na Tobie wrażenia.

Reposted fromboredwithlife boredwithlife viaCannonball Cannonball
my-world-my-space
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl